ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.86 din 17 decembrie 2014
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.86 din 17 decembrie 2014
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.81/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 716/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 17.12.2014
Observatii:în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile și sintagmele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n) se înlocuiesc în mod corespunzător;în cuprinsul actelor normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul transporturilor'
Publicare: M.Of. nr. 920/17 dec. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 927/19 dec. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  O.U.G. nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  L. nr.320/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  L. nr.51/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  L. nr.198/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
  O.U.G. nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 'Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
  O.U.G. nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 'Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
Modifică: O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
- în cuprinsul art. 11,20,21,35,40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 611 și 612 sintagma „Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor"; în cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 și 58 sintagma „Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin comun ai ministrului transporturilor și al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor”
  L. nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
- abrogă art. 9
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
- sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor” se înlocuiește cu sintagma „ministrul transporturilor”
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma „ministrul transporturilor”
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 2 alin. (3) lit.a) partea introductivă și lit. d) și d1); abrogă O.U.G. nr. 6/2014
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 3 pct. 36, art. 100 pct. 581
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 16 alin. (1); abrogă art. 17, art. 32 alin. (32)
  L. nr.117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. III alin. (3), art. IV
  L. nr.139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- modifică art. 8 alin. (1)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 927/19 dec. 2014
Modificată: O.U.G. nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1), (2), (6) și (7); introduce alin. (11) și alin. (8) la art. 8
Aprobată cu modificări: L. nr.174/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (3) lit. c), art. 5 alin. (4), (10), (15) și (16), art. 13 alin. (1) și (4), art. 19, art. 21; introduce alin. (31) la art. 7, alin. (2)-(7) la art. 11, alin. (2) la art. 17
Modificată: L. nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- modifică art. 17 alin. (2)
  L. nr.210/2016 pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 5 și art. 18 alin. (1) lit. d) și e)
  O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 8
Respinsă: L. nr.81/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 17 alin. (2)


Luni, 27 martie 2023, 17:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.