ORDONANȚĂ nr.80 din 10 decembrie 2014
de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.80 din 10 decembrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.77/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 74/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu următoarele excepții: a) prevederile art. I pct, 20-24 se aplică începând cu 1 februarie 2015; b) prevederile art. III și V se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Publicare: M.Of. nr. 906/12 dec. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 48 denumirea marginală și alin. (1), (8) și (9), art. 49 alin. (6) și (8), art. 50 alin. (4), art. 51 denumirea marginală și alin. (2), art. 52 alin. (4) lit. a), art. 53 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 622 alin. (1) și (6), art. 623 alin. (3), art. 63 alin. (4), art. 71 alin. (3) și (5), art. 82 alin. (2) lit. b), art. 1524 alin. (9) și (10), art. 1525 alin. (9) și (10), art. 153 alin. (7) și (71), art. 153 alin. (9) lit. c), art. 153 alin. (91) partea introductivă și lit. a), art. 160 alin. (2) lit. e), art. 176 alin. (1) și (6), art. 177 alin. (2) - (4), art. 20623 alin. (3), art. 208 alin. (1), art. 215 alin. (2), art. 29621 alin. (1) lit. e); introduce alin. (9) la art. 621, alin. (6) la art. 73, alin. (3) la art. 78, pct. 262 la art. 1251 alin. (1), alin. (13) la art. 1525, lit. h) la art. 153 alin. (9), lit. e) la art. 153 alin. (91), alin. (11), (12) și alin. (8) la art. 176, alin. (31) la art. 177, alin. (11) la art. 20626; abrogă art. 218, anexa nr. 6 de la titlul VII; înlocuiește anexele nr. 1 și 2 de la titlul VII
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 363, art. 365
  O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- prorogă termenul prevăzut la art. 5 până la 31 decembrie 2015, inclusiv
  O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 31 decembrie 2015, inclusiv
  O.G. nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
- prorogă termenul prevăzut la art. 7 până la 31 decembrie 2015, inclusiv
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.77/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
Modificată: O.G. nr.26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. XV alin. (2)


Duminică, 03 martie 2024, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.