LEGE nr.10 din 8 ianuarie 2015
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.10 din 8 ianuarie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 458/2012
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 22/12 ian. 2015
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (abrogata prin L. nr.268/2015)
- modifică art. 84 alin. (1) lit. b), art. 206; introduce alin. (11) la art. 84; modifică și completează art. 203
Modifică: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- aprobă O.U.G. nr. 32/2012 și modifică art. 2 alin. (5) partea introductivă și lit. a), art. 2 alin. (5) lit. d)-f), art. 126 alin. (1) lit. c) și e), art. 130, art. 146 alin. (1), (2), (5) și (7), art. 147, art. 151 alin. (1)-(3), art. 151 alin. (4)-(6), art. 155 alin. (1), denumirea cap. V, art. 157, art. 159 alin. (2) și (3), art. 161, art. 162, art. 167, art. 169 alin. (1), art. 272, art. 273 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) partea introductivă, art. 2731 , art. 2732 , art. 278; introduce alin. (31 ) la art. 1, pct. 61 la art. 2 alin. (1), alin. (41 ) la art. 2, lit. g)-o) la art. 2 alin. (5), alin. (11 ) la art. 8, alin. (11 ) la art. 139, alin. (11 ) la art. 149, alin. (11 ) la art. 169, alin. (3) la art. 189, alin. (5) și (6) la art. 273, art. 2791 , art. 2863; abrogă art. 160
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3) lit. e) și lit. k), la Titlul VII cap. II art. 101 ; introduce lit. e1 ), e2 ) și lit. l) la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3); abrogă la titlul VII cap. II art. 8, la titlul VII cap. II art. 9 alin. (2), la titlul VII cap. II art. 91 alin. (4)-(7), la titlul VII cap. II art. 10 alin. (1)-(3), la titlul VII cap. II art. 12 alin. (2)
  O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- modifică art. 6 alin. (3); introduce alin. (7) și (8) la art. 2, art. 71 ; abrogă art. 17 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.20/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.