LEGEA nr.21 din 1 martie 1991
cetățeniei române
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.21 din 1 martie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 44/6 mar. 1991 text
Republicare: M.Of. nr. 98/6 mar. 2000 text
  M.Of. nr. 576/13 aug. 2010 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.24/1971 privind cetățenia română
  D.-L. nr.137/1990 privind unele dispozitii referitoare la cetatenia romana
Modifică: D.-L. nr.7/1989 privind repatrierea cetatenilor romani și a fostilor cetateni romani (abrogat prin L. nr.146/1998)
abrogă art.3, art.8
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.192/1999 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
Republicare: M.Of. nr. 98/6 mar. 2000 text
Modificată: O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetățeniei nr. 21/1991, republicată
suspendă pe o perioadă de 6 luni aplicarea prevederilor art. 35
  O.U.G. nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
modifică art. 36 alin. (2); introduce un alin. nou după alin. (1) la art. 10, un alin. nou după alin. (2) la art. 18, un alin. nou după alin. (2) la art. 20; abrogă art. 35
  L. nr.542/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
introduce un alin. nou la art. 18 după alin. (2), un alin. nou la art. 20 după alin. (2)
  O.U.G. nr.160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
suspendă pe o perioadă de 6 luni prevederile art. 10 alin. (2) și art. 36 alin. (2)
  L. nr.165/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
aprobă O.U.G. nr. 160/2002 cu urmatoarea modificăre: suspenda pe o perioada de 6 luni, de la data intrarii în vigoare a ordonantei, prevederile art. 10 alin. (2) si art. 36 alin. (2) pentru o noua reglementare privind redobândirea cetateniei române.
  O.U.G. nr.43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
modifică art.5 alin. 3, art.8 alin.1 lit.a,b,d si g, art.8 alin.2, art.10, art.11 alin.1, art.12, art.15 lit.a, art.18, art.19, art.20 alin.2, art.36 alin.2, art.39; introduce un nou alineat dupa alin. 2 la art. 8, art. 101, art. 102, doua noi alineate dupa alin. 3 la art 20, lit. d la art. 24 alin. 1, alin. 2 la art. 32, un nou alineat dupa alin. 1 la art.33, art. 371.
dispune republicarea
  L. nr.248/2003 pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată
introduce alin. (2) la art. 12, alin.11 la art. 13.
  L. nr.405/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
aprobă O.U.G. nr. 43/2003 si modifică art.5 alin. (3), art.8 alin. (1) lit. b); introduce lit. d) la art. 24 alin. (1)
  O.U.G. nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- modifică art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 alin. 1, 3 și 4, art. 30, art. 31; abrogă art. 15, art. 32, art. 33 și art. 371
dispune republicarea
  L. nr.70/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.87/2007 și modifică art.12, art.13, art.18, art.21 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- modifică art. 6 alin. 1, art. 8 alin.2, art. 10, art. 102, art. 12 alin. 2, art.14 alin. 2, art. 16 alin.2, art. 19 alin.7, art.21, art. 30 alin.3; introduce alin. 4 și 5 la art. 9; abrogă art. 14 alin. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- modifică art. 101 alin. 1, art. 102, art. 13 alin. 3; introduce art. 141
  L. nr.171/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 147/2008 și modifică art. 8 alin. 2 lit. d), art. 102, art. 12 alin. 2; introduce alin. 3 la art. 12
  L. nr.354/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 36/2009 și modifică art. 101 alin. 1, art. 102, art. 12 alin. 2, art. 13 alin. 3, art. 18, art. 19 alin. 1 și 2, art. 30 alin. 5, 6 și 7; abrogă art. 12 alin. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
- modifică art. 11, art. 12, art. 13, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 2, art. 18 alin. 1, 2 și 3, art. 19 alin. 2, 3 și 4, art. 20 alin. 2, 3 și 4, art. 30 alin. 4, 5 și 8, art. 31 alin. 4, 5, 6 și 8; abrogă art. 102
dispune republicarea
  L. nr.112/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 5/2010 și modifică art. 13 alin. 4
Republicare: M.Of. nr. 576/13 aug. 2010 text
Modificată: L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6), art. 32 alin. (7); introduce art. 371
  L. nr.44/2013 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991
- modifică art. 16 alin. (2), art. 19 alin. (1)
  O.U.G. nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- modifică art.9 alin.(4), art.11 alin.(1), art.14 alin.(4), art.16 alin.(2) lit. b) și c), art.20, art.22; introduce art.81, art.82, alin.(3) la art.13, art.131, alin.(6) la art.15, art.161, alin.(9) și (10) la art.31
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (2) la art. 12
  O.U.G. nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- modifică art. 9, art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (7) și art. 22 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 6, alin. (4)-(6) la art. 10 și alin. (71) la art. 20
  O.U.G. nr.82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
- introduce art. 151, art. 341
dispune republicarea


Marți, 30 mai 2023, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.