ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.3 din 18 martie 2015
pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.3 din 18 martie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.104/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 367/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 23.03.2015
Publicare: M.Of. nr. 191/23 mar. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 218/1 apr. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.139/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.372/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  O.U.G. nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  O.U.G. nr.54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.152/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.13/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Modifică: L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 218/1 apr. 2015
Aprobată cu modificări: L. nr.104/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 20152020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. s), art. 34 alin. (1); introduce lit. q), r) și s) la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 6, alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 8, cap X1 cu art. 291 și art. 292, alin. (5) la art. 34; înlocuiește sintagma „utilizare legală” cu sintagma „utilizare”.
Modificată: O.U.G. nr.15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 6 alin. (10), art. 7 alin. (21) lit. a), art. 8 alin. (21) lit. b); introduce lit. c) la art. 8 alin. (21)
  L. nr.16/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. 1 lit. n)
  O.U.G. nr.17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
- modifică art. 2 alin. (1) lit. s), art. 7 alin. (1); introduce alin. (11) și (12) la art. 7, art. 71, alin. (22) la art. 8
  L. nr.212/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agrioole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
- modifică art. 8 alin. (1) lit. n)
  O.U.G. nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică In agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), p) și s), art. 6 alin. (1)-(4), (41) și (5)-(7), art. 7 alin. (21) lit. a) și b), art. 8 alin. (1) lit. c), f), n) și s), art. 8 alin. (6), art. 29, art. 31 alin. (1), art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 20, alin. (4) la art. 25 și alin. (41) la art. 26; abrogă art. 6 alin. (8), art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (2) lit. c)
  L. nr.68/2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. (1) lit. n
  L. nr.97/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică in agricultură in perbada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere in agricultură
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 16/2017 și modifică art. 6 alin.(5) partea introductivă, art. 7 alin. (21) lit.a) și b), art. 71 alin.(1) lit.a) și b) și art. 8 alin.(1) lit.c) și n); introduce lit.c) la art. 71 alin. (1)
  O.U.G. nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. e), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. f), art. 10 alin. (1) și (4), art. 13, art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) și c), art. 20 alin. (1), (2) și (4), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1); introduce lit. ș) la art. 2 alin. (1), alin. (61) la art. 6, lit. f1) la art. 8 alin. (1) și alin. (31) la art. 22
  L. nr.146/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 alin. (1) lit. r); introduce alin. (3) și (4) la art. 12, alin. (6) la art. 34 și art. 411
  O.G. nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
- modifică art. 13; introduce lit. t) la art. 2 alin. (1) și alin. (4)-(7) la art. 3
  O.U.G. nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. (2) și (2_2), art. 26 alin. (2), (4) și (5), art. 411 alin. (1); introduce lit. n1) la art. 8 alin. (1); abrogă art. 12 alin. (3) și (4)
  L. nr.288/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 8 alin. (1) lit. n) si art. 20 alin. (3); introduce lit. t) la art. 8 alin. (1), alin. (61) la art. 8, lit. g) la art. 30 alin. (1) (prevederile art. 30 alin. (1) lit. g) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la primirea deciziei Comisiei Europene cu privire la notificarea inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) si alin. (11) la art. 33
  L. nr.41/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentĂ a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură
- aprobă O.U.G. nr. 81/2020


Vineri, 19 iulie 2024, 03:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.