HOTĂRÂRE nr.656 din 6 octombrie 1997
privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.009/2002 privind declararea zonei Pașcani, județul Iași, zonă defavorizată
  H.G. nr.1.013/2002 privind declararea zonei Roman, județul Neamț, zonă defavorizată
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  H.G. nr.1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare
  H.G. nr.1.570/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor industriale (abrogat prin H.G. nr.357/2004)
  H.G. nr.83/2003 privind autorizarea societăților comerciale care prestează servicii de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum și instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României (abrogat prin O.U.G. nr.50/2022)
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
  O. nr.3.107/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 (abrogat prin O. nr.3.107/2004)
  O. nr.815/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici (abrogat prin O. nr.947/2004)
  O. nr.999/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  H.G. nr.357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.247/2005)
  O. nr.94/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat
  H.G. nr.797/2004 privind aprobarea Strategiei dezvoltării sistemului statistic și a activității Institutului Național de Statistică - orizont 2004-2006
  O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici (abrogat prin O. nr.918/2005)
  L. nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)
  O. nr.782/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în activitatea de proiectare și verificare a planurilor de închidere a obiectivelor miniere și a proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor miniere, a specialiștilor în activitatea de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru lucrări miniere și a specialiștilor în activitatea de execuție a lucrărilor miniere (abrogat prin O. nr.2.827/2008)
  H.G. nr.2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (abrogat prin H.G. nr.176/2007)
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  O. nr.123/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.3.118/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  O. nr.36/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entităților reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  L. nr.239/2010 privind modificarea și completarea Legii plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003
  O. nr.2.870/2010 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin O. nr.52/2012)
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor


Sâmbătă, 25 mai 2024, 15:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.