HOTĂRÂRE nr.226 din 2 aprilie 2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.226 din 2 aprilie 2015
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 233/6 apr. 2015
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.292/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a) și e), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (3) și (4), art. 6, art. 7 alin. (5) și (6), art. 11, art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 lit. a) și c), art. 19 lit. a), c), d) și g), art. 22 alin. (1) și (2), art. 23, art. 24 alin. (1), (4) și (5), art. 28 alin. (3) și (5), art. 31; introduce lit. p) și q) la alin. (1) al art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (4) la art. 15, art. 161, art. 162, lit. h) la art. 19, art. 211, alin. (6)-(13) la art. 24, alin. (11) la art. 28; abrogă art. 19 lit. e)
  H.G. nr.881/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (3) lit. b) și art. 162; introduce alin. (91) la art. 24; abrogă art. 4 alin. (2) și (3) și art. 7 alin. (6)
  H.G. nr.138/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calitații vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009
- modifică art. 2 alin.(2) lit.j), art. 4 alin.(7), art.6 lit.b), art. 7 alin.(7); introduce art. 61
  H.G. nr.800/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (5), art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 alin. (2), (3) si (5), art. 16, art. 162, art. 28 alin. (11), (3) si (5); introduce art. 271
  H.G. nr.115/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 8 alin. (1) lit. a) si art. 12 alin. (3); introduce alin. (31) si alin. (32) la art. 12
  H.G. nr.386/2020 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 3 alin. (3)
  H.G. nr.829/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
- modifică art. 2 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 12 alin. (3) si (1), art. 13 alin. (4), art. 16(2), alin. (1) si (2), art. 24 alin. (2), art. 24 alin. (4), art. 24 alin. (6), (10) si (11) si art. 28 alin. (1); introduce lit. d) la art. 3 alin. (1) si lit. e) la art. 24 alin. (5); abrogă art. 7 alin. (5), art. 23 alin. (2) si art. 24 alin. (3)
dispune republicarea


Vineri, 02 decembrie 2022, 21:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.