ORDIN nr.1.955 din 19 mai 2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.955 din 19 mai 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 358/25 mai. 2015
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.086/2014 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investitii productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și a cererii de propuneri de proiecte aferente 4.776. - Ordin al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna


Joi, 08 decembrie 2022, 08:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.