LEGE nr.40 din 1 iunie 1991
cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.40 din 1 iunie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 126/7 iun. 1991 text
Rectificare: M.Of. nr. 129/17 iun. 1993
Republicare: M.Of. nr. 162/14 iul. 1993
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.37/1990
  D.-L. nr.78/1990
  L. nr.16/1990 privind salarizarea functiilor de conducere a prefecturilor și primariilor
Modifică: L. nr.1/1990 privind organizarea și functionarea serviciilor Presedintiei Romaniei (abrogata succesiv prin L. nr.47/1994)
abrogă art.1, art.9
  L. nr.4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților
abrogă art. 1 alin. (1)
  L. nr.6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental (abrogata prin L. nr.158/2004)
abrogă art. 4 și anexele nr. 1 și 2
  L. nr.37/1990 pentru organizarea și functionarea Guvernului (abrogata prin L. nr.90/2001)
abrogă art.1
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.20/1992 privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor și senatorilor, Presedintelui și Guvernului Romaniei, a personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, a personalului Presedintiei, Guvernului și celorlalte organe ale puterii executive, precum și a personalului din organele puterii judecatoresti
  L. nr.28/1992 pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 și Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societățile comerciale și regiile autonome
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
  L. nr.33/1993 pentru modificarea și completarea Legii nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive
Rectificare: M.Of. nr. 129/17 iun. 1993
Republicare: M.Of. nr. 162/14 iul. 1993
Modificată: L. nr.20/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. 7
  O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
înlocuiește salariile din anexele legii începând cu 1 oct 1994
  L. nr.109/1998 Legea bugetului de stat pe anul 1998
suspendă aplicarea în 1998 a art. 29 alin. (2)
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) și alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 și la art. 41, precum și anexa nr. 7 pct. 2. din notă, anexa nr. 8 și pct. 1, 3 și 7 din notă, anexa nr. 9 și nota de la cap. II, pct. 1 din nota de la cap. III lit. B și pct. 1 și 2 de la cap. III lit. C, art. unic, pct. 2 și 3 din L. nr. 20/1994
  O.G. nr.114/1999 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr. 11
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 22, 23, 35 și 36


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.