LEGE nr.207 din 20 iulie 2015
privind Codul de procedură fiscală
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.71/2017 DECIZIA nr. 71 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. c) și d) din Codul de procedură fiscală, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- art. 27 alin. (2) lit. o) și d)
  D.C.C. nr.88/2017 DECIZIA nr. 88 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
art. 165 alin. (2)
  D.C.C. nr.497/2017 DECIZIA nr. 497 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (5) și (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 159 alin. (5) și (6)
  D.C.C. nr.626/2017 DECIZIA nr. 626 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, precum și ale art. 277 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
art. 277 alin. (1) lit. a) și alin. (3)
  D.C.C. nr.375/2018 DECIZIA nr. 375 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) lit. b) si art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 226 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.518/2018 DECIZIA nr. 518 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.503/2018 DECIZIA nr. 503 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017
- art. 213 alin. (2) și (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.554/2018 DECIZIA nr. 554 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 162 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.604/2018 DECIZIA nr. 604 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 213 alin. (8) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.20/2019 DECIZIA nr. 20 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală și ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 227 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 350 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 350 alin. (1); - sintagma "care constituie mijloace de probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu referire la alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.218/2019 DECIZIA nr. 218 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 și art. 237 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 236 și art. 237 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.346/2019 DECIZIA nr. 346 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 227 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.363/2019 DECIZIA nr. 363 din 28 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 235 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art.235 alin. (2) , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.423/2019 DECIZIA nr. 423 din 4 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (4) și (6) din Codul de procedură fiscală
- art. 242 alin. (4) și (6) (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.446/2019 DECIZIA nr. 446 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 162, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.471/2019 DECIZIA nr. 471 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 230 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 230 alin. (1) teza întâi, (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.581/2019 DECIZIA nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2017
- art. 213 alin. (8), în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; - suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 213 alin. (8), astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termenul se împlineste la 5 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.605/2019 DECIZIA nr. 605 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 260 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 260 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.608/2019 DECIZIA nr. 608 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 46 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.664/2019 DECIZIA nr. 664 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (2), (4) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 47 alin. (2), (4) și (7), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.783/2019 DECIZIA nr. 783 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a celor ale art. 15 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- art. 137, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.804/2019 DECIZIA nr. 804 din 5 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2), art. 223, art. 226 alin. (1), art. 230 alin. (1) si ale art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 220 alin. (2), art. 223, art. 226 alin. (1), art. 230 alin. (1) și art. 242 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.864/2019 DECIZIA nr. 864 din 17 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 47 și art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 47 și art. 48, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.861/2019 DECIZIA nr. 861 din 17 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 47, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017, (respinge ca neîntemeiată)


Luni, 30 ianuarie 2023, 10:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.