LEGE nr.223 din 24 iulie 2015
privind pensiile militare de stat
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.223 din 24 iulie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 529/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 1 ianuarie 2016
Publicare: M.Of. nr. 556/27 iul. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
la 1 ianuarie 2016
  L. nr.165/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
- la 1 ianuarie 2016
  L. nr.112/2012 pentru modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
  L. nr.241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
la 1 ianuarie 2016
Modifică: L. nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
- abrogă la 1 ianuarie 2016, art. 1 lit. a) și b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) și (3), art. 8, art. 9 lit. b), art. 11
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă la 1 ianuarie 2016, art. 89 alin. (1) din anexa nr. VII
  O.U.G. nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
- abrogă la 1 ianuarie 2016, art. II și III
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.682/2015 pentru promulgarea Legii privind pensiile militare de stat
Modificată: O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1) art. 33, art. 39, art. 40, art. 55 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 76 alin. (2), art. 92 lit. a), art. 94, art. 108, art. 109, art. 110 alin. (1), (2), (4) și (8), art. 111 și art. 122; introduce alin. (3) la art. 31 și art. 1221; abrogă art. 22, art. 60 alin. (2), art. 70 și art. 88 lit. i)
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 59 și art. 60; introduce lit.l) și m) la art. 3
  O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 31 la 1 ianuarie 2018
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- prorogă cu 6 luni termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) și art. 110 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 59, art. 60
  L. nr.23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- introduce alin. (11) la art. 55
  L. nr.69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 278. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- introduce alin. (3) la art. 21
Referită de: Decizie nr.63/2020 DECIZIA nr. 63 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 28 alin. (1)
Modificată: L. nr.234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- introduce art. 711
  L. nr.79/2023 pentru modificarea si completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- modifică art. 67 alin. (3); introduce alin. (4)-(9) la art. 67
  L. nr.282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 16 alin. (2), art. 28 alin. (1) partea introductivă, art. 28 alin. (2), art. 28 alin. (4), art. 28 alin. (6) - (9) si art. 60 alin. (1); introduce lit. o1) - o6) la art. 28 alin. (1), art. 281, art. 1231 si anexele nr. 2 si nr. 3; abrogă art. 28 alin. (3) si art. 28 alin. (5) - la data de 1 ianuarie 2024
  L. nr.19/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 82/2017


Joi, 20 iunie 2024, 02:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.