HOTĂRÂRE nr.634 din 28 iulie 2015
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.634 din 28 iulie 2015
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 645/25 aug. 2015
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.774/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (3) lit. a)-i), art. 4 alin. (4), art. 7; modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; introduce lit. e) și f) la art. 3 alin. (1), lit. m) la art. 3 alin. (3); abrogă art. 8-12
  H.G. nr.862/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 4 alin.(4); modifică și înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (3) lit. g) și m), art. 4 alin. (4), modifică și înlocuiește anexa nr. 1; abrogă art. 3 alin. (3) lit. d) și h)
  H.G. nr.502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.208/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
modifică art. 1 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1) si (3), art. 6 alin. (6) partea introductivă si lit. c), f) si i), art. 6 alin. (8) si (9), art. 7 alin. (2) si art. 16 alin. (1) si înlocuieste anexa nr. 1; abrogă art. 6 alin. (7)


Joi, 23 martie 2023, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.