LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
de construcție
civilă, eliberare, condiții
L. nr.50/1991
H.G. nr.1.275/2000
L. nr.114/1996

conținutul cadru al Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții
L. nr.50/1991

și certificate de urbanism (Planul urbanistic general -P.U.G.) pentru construcțiile din municipiul București
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

și de desființare, emitere, anulare, condiții
L. nr.50/1991

și concesionare, activități din domeniul energiei electrice și termice, regim, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.10/1995
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.766/1997

Banca de date
informatizare, lucrări publice și construcții, constituire și gestionare de MLPTL
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998

Certificat de urbanism
eliberare, conținut, condiții, autorizații de construire în București
L. nr.50/1991
L. nr.350/2001
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Concesionare
bunuri
aparținând domeniului public sau privat, ale consiliului local
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.215/2001

terenuri
pentru construcții, regimul celor care aparțin domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale
L. nr.50/1991

Confidențialitate
informații din
banca de date, bunuri publice și construcții, condiții
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998

Construcții
autorizații, credite și subvenții pentru locuințe proprietate personală
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992

civile, industriale, agricole, hidrotehnice sau cu orice altă destinație, regim juridic
L. nr.50/1991

de locuințe, stimulare, subvenții
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.963/2001

în municipiul București, certificate de urbanism și autorizații de construcție, emitere
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

și lucrări publice, informatizare bancă de date, constituire și gestionare M.L.P.A.T.
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. autorizarea executării construcțiilor
L. nr.50/1991

de autorizare a executării construcțiilor
L. nr.50/1991

Control
pentru amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, efectuare
L. nr.50/1991

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

desființare construcții ilegal construite, consecințe
L. nr.50/1991

privat al statului/unităților administrativ teritoriale, terenuri pentru construcție, vânzare, concesionare, închiriere, condiții
L. nr.50/1991

Garaje
construcții
autorizație
L. nr.50/1991

Impozit
unele scutiri, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
L. nr.32/2000
H.G. nr.506/1994
H.G. nr.1.275/2000
D.-L. nr.61/1990
vezi:  Majorări de întârziere

Informatică, informatizare
banca de date, lucrări publice și construcții
constituire și gestionare de M.L.P.A.T.
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998

Licitații publice
terenuri pentru construcții, concesionare
L. nr.50/1991

Locuință
acordare de credite și subvenții de la bugetul de stat pentru construire, condiții
L. nr.50/1991
O.G. nr.19/1994

autorizație de construcție, locuințe
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994

certificat de urbanism, eliberare
L. nr.50/1991

priorități și facilități pentru anumite categorii de persoane, persoane cu handicap
L. nr.50/1991
O.G. nr.19/1994
O.U.G. nr.102/1999

terenuri
pentru construcții, condiții
L. nr.50/1991

Lucrări publice
și construcții, informatizare, bancă de date, actualizare trimestrială, constituire și gestionare M.L.P.A.T.
L. nr.50/1991
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.853/1998

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
banca de date cuprinzând lucrările publice și construcțiile, constituire, gestionare
L. nr.50/1991
H.G. nr.853/1998

Plan de amenajare a teritoriului
și planuri de urbanism, ghid metodologic, elaborare, analize de evaluare a impactului asupra mediului, indicator GM-008-2000
L. nr.50/1991
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
O. nr.1.184/R.T./201/N.N./2000   (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)

Prescripție extinctivă
termen în domeniul contravențiilor în construcții, stabilire
L. nr.50/1991

Reclamă
autorizații
L. nr.50/1991

Revoluționari
sprijin financiar pentru locuințe
L. nr.50/1991

Terenuri
zone expuse riscurilor naturale, delimitare
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.91/1991   (M.L.P.A.T.)
vezi:  Concesionare
vezi:  Cadastru
vezi:  Registrul agricol

Terenuri destinate pentru construcții
autorizații, obținere
L. nr.50/1991

concesionare
L. nr.50/1991
L. nr.219/1998

Urbanism
regim juridic
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996

certificate de urbanism, autorizații de construcție în municipiul București, taxe
L. nr.50/1991
L. nr.27/1994
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Zone expuse riscurilor naturale
delimitare
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.91/1991   (M.L.P.A.T.)


Duminică, 29 ianuarie 2023, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.