LEGE nr.53 din 31 iulie 1991
privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.53 din 31 iulie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 165/8 aug. 1991 text
Republicare: M.Of. nr. 220/8 sep. 1993
  M.Of. nr. 23/31 ian. 1996
Functie activa:
Modifică: L. nr.4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților
abrogă art. 2, art. 4, art. 5 și art. 8 alin. (4)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.20/1992 privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor și senatorilor, Presedintelui și Guvernului Romaniei, a personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, a personalului Presedintiei, Guvernului și celorlalte organe ale puterii executive, precum și a personalului din organele puterii judecatoresti
  L. nr.58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 și Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societățile comerciale și regiile autonome
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
  L. nr.41/1993 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor și personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Republicare: M.Of. nr. 220/8 sep. 1993
Modificată: L. nr.42/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
  L. nr.2/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata (abrogata prin L. nr.330/2009)
Republicare: M.Of. nr. 23/31 ian. 1996
Modificată: L. nr.104/1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 23 alin. (1)
  L. nr.127/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
modifică art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 15, art. 20; introduce art. 121, art. 122, alin. (2) la art. 18
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă art. 1 alin. (3), art. 2-6, art. 8, 9, 10 cu excepția alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) și (2), art. 29, art. 33 alin. (1) și (2), art. 36, anexele nr. 1-4 și art. 37 alin. (2)
  L. nr.161/1998 pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 23
  L. nr.173/2002 pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 21 alin. (7)
  L. nr.530/2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică art. 21 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 21.
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- abrogă art. 1 alin. (1) și (2), art. 16-18, art. 21 alin. (31 )-(8), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25-28, art. 37 alin. (1) și (3)
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 15 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 18 și a anexei nr. 5


Joi, 02 februarie 2023, 13:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.