ORDONANȚĂ nr.42 din 28 august 1997
privind navigatia civila
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.42 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.412/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 264/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 221/29 aug. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 210/10 mar. 2004
Functie activa:
Modifică: D. nr.443/1972 privind navigatia civilă (abrogat prin L. nr.191/2003)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.412/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă
modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.10, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16, art.17, art.18, art.21, art.23, art.24, art.25, art.26, titlul cap.III, titlul secțiunii 1 din cap.III, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.34, art.35, art.36, art.37, titlul secțiunii 3 din cap.III, art.38, art.39, art.41, art.42, art.43, art.45, titlul cap.IV, titlul secțiunii 2 din cap.IV, art.48, art.49, art.50, art.52, art.53, art.54, art.55, art.62, art.64, titlul secțiunii 5 din cap.IV, art.66, art.67, art.68, art.69, art.70, art.71, titlul secțiunii 6 din cap.IV, art.77, art.78, art.79, titlul cap.V, titlul secțiunii 2 din cap.V, art.88, art.89, art.91, titlul secțiunii 3 din cap.V, art.93, art.94, art.95, art.96, art.99, art.100, titlul cap.VI, art.103, art.104; introduce art.11, art.12, cap.I1, secțiunea 11 în cap.I1 cu art.13- art.15, secțiunea 2 cu art.16- art.18, secțiunea 3 cu art.19, secțiunea 4 cu art.110 - art.112, cap.I2, cap.I3, secțiunea 1 în cap.I3 cu art.21- 23, art.31, secțiunea 2 după art.7, art.101, art.102, art.121, secțiunea 3 după art.121, art.151-art.153, art.161, art.181-art.184, secțiunea 4 după art.22, art.241, art.251, art.261, art.262, art.281, art.282, art.321, art.322, art.341, art.351, art.352, art.381, art.421-art.423, art.431, art.451-art.454, art.491 după titlul secțiunii a 3-a, art.541, art.542, art.641-art.645, art.671, art.761, art.762, art.771, art.772, art.781, secțiunea 7 după art.83 cu art.831-art.835, art.931, secțiunea a 4-a după art.931 cu art.932, secțiunea 5 după art.932 cu art.933, secțiunea 6 după art.94, art.1031- art.1037; abrogă art.6, titlul cap.II și titlul secțiunii I, art.9, titlul secțiunilor II și III din cap.II, art.14, art.19, art.20, art.22, titlul secțiunii IV din cap.II, titlul secțiunii II din cap.III, art.33, art.40, art.44, secțiunea I din cap.IV cu art.46 și art.47, art.56, art.57, titlul secțiunii IV din cap.IV și art.58-art.61, art.63, art.72-art.75, art.76, art.80-art.83, secțiunea I din cap.V cu art.84-art.87, art.90, art.92, art.97, art.98, art.101, art.102
Modificată: O.G. nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
modifică art. 21, art. 24 alin. (2) lit. a), b) si d), art. 431 partea introductiva, art. 1032 alin. (1) si art. 1035 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 2; abrogă art. 24 alin. (2) lit. c) si e).
Republicare: M.Of. nr. 210/10 mar. 2004
Modificată: O.U.G. nr.74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

dispune republicarea
  L. nr.290/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 74/2006 și modifică art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 partea introductivă și lit. e), g) și p), art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 161 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 23, cap. IV titlul secțiunii a 4-a, art. 45 alin. (2) lit. a)-c), art. 46 alin. (1) lit. a) și b), art. 511 alin. (3), art. 513 alin. (1) și (2), art. 514, art. 515 alin. (2), art. 518 alin. (4), art. 519 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 71 alin. (5), art. 73 alin. (1), titlul cap. VI, art. 90 alin. (2) și (5), art. 91 alin. (1), art. 110, art. 1223 alin. (2), art. 1224, art. 1225, art. 124 alin. (2), art. 126, art. 1261, art. 132 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 45; abrogă art. 50 alin. (1) lit. c); înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu denumirea "Ministerul Transporturilor"
  O.U.G. nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
- modifică art. 3
  L. nr.83/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
- modifică art. 9 alin. (1)
  O.G. nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
- modifică art. 7 lit. i), art. 15, art. 161 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 23 lit. a) și c), art. 45 alin. (2), art. 46, art. 461 alin. (3), art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (1) lit. b) și d), art. 50 alin. (2), art. 511 alin. (1),(4) și (5), art. 513 alin. (1) - (3), art. 514 alin. (2) lit. a) - c) și alin. (3) - (6), art. 515 alin. (3) și (4), art. 517 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 78 lit. a) și b), art. 117 alin. (2), art. 118, art. 1221, art. 1223 alin. (2), art. 126, art. 128 alin. (1) partea introductivă, art. 128 alin. (4), art. 129 alin. (3) și (4); introduce alin. (4) la art. 8, alin. (10) la art. 9, art. 481, lit. b1) la art. 50 alin. (1), alin. (11) și alin. (12) la art. 511, alin. (31) la art. 511, alin. (7) la art. 511, alin. (31) la art. 518, art. 1253, alin. (3) la art. 127; abrogă art. 25 alin. (2), art. 511 alin. (3), art. 514 alin. (1), art. 518 alin. (4), art. 1224, art. 128 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.103/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
- modifică art. 8 alin. (4)
  L. nr.110/2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
- modifică art. 45 alin. (2) lit. a)


Duminică, 25 februarie 2024, 10:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.