ORDONANȚĂ nr.43 din 28 august 1997
privind regimul juridic al drumurilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.43 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.82/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 265/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 221/29 aug. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 237/29 iun. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.13/1974 Legea drumurilor
  L. nr.37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale
  L. nr.43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
Modifică: H.G. nr.36/1996 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea și mentinerea in buna stare a drumurilor publice
completează art.4
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Republicare: M.Of. nr. 237/29 iun. 1998 text
Modificată: O.G. nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
modifică art.40 alin.(2)-(4), art.54 alin.(2), anexa nr.2
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.G.nr.132/2000
  O.G. nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
modifică art.11, art.30, art.40 alin.(1)-(4), art.41 alin.(1) și (3), art.44 alin.(2), art.47 alin.(5) și (6), art.54 alin.(2), art.59 alin.(2), art.60, art.61; introduce lit.d la art.17 alin.(2), alin.(2) la art.37, alin.(4) la art.41, alin.(11) la art.47, alin.(11) la art.60; abrogă art.42, art.65; înlocuiește anexa nr.2
  L. nr.189/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 132/2000
  L. nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
modifică art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.6, art.7, art.11, art.13, art.19 alin.(1), art.20, art.21 alin.(1), art.24, art.26, art.33, art.35, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41, art.43 lit.e și f, art.44, art.45 alin.(1), art.46, art.47 alin.(5), art.51, titlul secțiunii a VI-a a cap.II, art.52, art.53, art.54 alin.(1), art.56 alin.(1), titlul cap.IV, art.57 partea introductivă și lit.c, g, i și l, art.58, art.59 alin.(2), art.60, art.61, art.62, anexa; abrogă art.41 alin.(4), art.47 alin.(1), art.60 alin.(11) și art.II din O.G. nr. 79/2001
  O. nr.1.959/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea limitelor maselor și dimensiunilor maxime admise, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
modifică anexa nr.2
  O.G. nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
modifică art.40 alin.(4); introduce la art.41 alin. (41), la art.60 alin.(1) lit. c), d) și e); înlocuiește anexa nr. 2.
dispune republicarea
  L. nr.227/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
aprobă O.G.nr.26/2003 si modifică art.41 alin. 41 si art. 60 alin. 1 lit. c) si d)
dispune republicarea
  O.G. nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
modifică art. 40 alin. (3), art. 60, art. 61, înlocuiește termenul ''osie'' cu termenul ''axa''
dispune republicarea
  L. nr.98/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- aproba cu modificari O.G.nr. 21/2005 si modifica art. 60 alin. (1); introduce alin. (51) la art. 60
  O.G. nr.38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- intrdoduce art.221
  L. nr.10/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- aprobă cu modificări O.G. nr. 38/2006 și modifică art.221
  L. nr.130/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- introduce alin.(2) și (3) la art.38, lit.j) la art.60 alin.(1)
dispune republicarea
  O.G. nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 2 alin. (3), art.3 lit. a), art. 6, art. 8, art. 12, art.13, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 19, art. 21, art. 27, art. 30, art. 31, art. 35, art. 37, art. 38, art. 40, art. 41, art. 43 lit. e) și f), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 alin. (11), (2), (4) - (6), art. 48, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 56, art. 57 lit. k), titlul cap. V, art. 60, art. 61, art. 66; introduce alin. (2) - (4) la art. 39, art. 411, art. 412, lit. h) - j) la art. 43, alin. (7) - (10) la art. 47, lit. m) la art. 57, art. 611, art. 612, anexele nr. 3 și 4,mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 67; abrogă art. 49; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
  O.G. nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- modifică art. 45 alin. (5) și (6), art. 66; introduce alin. (7) și (8) la art. 45, alin. (3) - (5) la art. 61, anexa nr. 5
  O.U.G. nr.8/2011 pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- introduce alin. (11) la art. 221
  L. nr.161/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 5/2011 și modifică art. 61 alin. (3) și (5)
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- în cuprinsul art. 11,20,21,35,40,41 alin. (14) lit. a), art. 44,46, 47, 59, 611 și 612 , sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin al ministrului transporturilor sau ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine», după caz. În cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 și 58 sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine», iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine»
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- în cuprinsul art. 11,20,21,35,40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 611 și 612 sintagma „Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor"; în cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 și 58 sintagma „Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin comun ai ministrului transporturilor și al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor”
  L. nr.198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 2 alin. (3), art. 2 alin. (4), art. 6, art. 11, art. 13, art. 17 alin. (2) lit. d), art. 18, art. 19 alin. (4) și (6), art. 20, art. 21,art. 221, art. 27, art. 35, art. 37, art. 38 alin. (3), art. 40 alin. (3) și (4), art. 41, art. 411, art. 43 lit. e) și i), art. 44 alin. (1)-(3) și (5), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 50, art. 51 alin. (2) și (3), art. 52, art. 57 partea introductivă și lit. g), art. 58, art. 60 alin. (1)-(3), art. 61, art. 611 și 612, art. 62, art. 64, art. 66; introduce art. 51, art. 401, art. 511, art. 613; abrogă art. 2 alin. (5), art. 53, art. 57 lit. m), art. 63; anexa nr. 5; modifică și înlocuiește anexele nr. 1-4
  L. nr.259/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică și înlocuiește anexele nr. 2 și 3; introduce alin. (5) - (8) la art. 40, alin. (5) - (14) la art. 60
  L. nr.154/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- introduce alin. (3) și (4) la art. 31, lit. a1) și a2) la art. 61 alin. (1), art. 68
  L. nr.189/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 46 alin. (9), art. 47 partea introductivă a alin. (10) si art. 47 alin. (17); introduce alin. (151) la art. 47; abrogă art. 47 alin. (18)-(20)
  O.U.G. nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (6) lit. c), art. 41 alin. (11) lit. h), anexa nr. 2 si anexa nr. 3; introduce art. 341, alin. (11) la art. 38, lit. e) la art. 41 alin. (6) si lit. k) si l) la art. 43; abrogă art. 41 alin. (11) lit. l)
  L. nr.48/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 12 alin. (3) si art. 221 alin. (3)
  L. nr.304/2021 pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 27 alin. (4)
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i), anexa nr. 3
  O.U.G. nr.2/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 41 alin. (6) lit. c) pct. i)
  L. nr.86/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 38 alin. (1), art. 60 alin. (5) si art. 61 alin. (1) lit. a), b) si k); introduce lit. a3) la art. 61 alin. (1) si art. 614
  O.U.G. nr.40/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i); introduce alin. (6) si (7) la art. 6, art. 222
  O.G. nr.37/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 38 alin. (11), art. 45 alin. (7) si art. 61 alin. (1) lit. a); introduce alin. (12-111) la art. 38 si alin. (61) la art. 45
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 136/2022
  L. nr.356/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- aprobă O.U.G. nr. 2/2023
  O.G. nr.4/2024 Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- modifică art. 38 alin. (1), art. 47 alin. (151), art. 60 alin. (11) si (12), art. 61 alin. (1) lit. b), art. 611 alin. (8); introduce alin. (15) si (16) la art. 60
  L. nr.27/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- aprobă O.U.G. nr. 40/2023
  L. nr.164/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- aprobă cu modificări si completări O.G. nr. 4/2024; modifică art. 222 alin. (2), art. 222 alin. (3) si art. 60 alin. (5), (7), (11) si (12); introduce alin. (11) la art. 222 si alin. (41) la art. 60


Marți, 16 iulie 2024, 15:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.