ORDONANȚĂ nr.44 din 28 august 1997
privind transporturile rutiere
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.44 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.105/2000 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 266/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 222/29 aug. 1997 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.223/1992 privind normele de organizare și efectuare a transporturilor auto internationale de persoane și marfuri, a transporturilor auto de persoane in trafic interjudetean și judetean și a transporturilor auto de marfuri agabaritice și periculoase (abrogat succesiv)
abrogă în totalitate cu excepția art. 2 alin. 4, art. 3 și art. 4
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere
modifică art.2 alin.(1), art.4 alin.(2) lit. f, art.4 alin.(3) lit.c și k, art.5, art.6, art.9, art.11 partea introductivă, titlul cap.III, art.17 alin.2, art.22 alin.(1), art.24, art.25 alin.(2), art.33 alin.(2), art.34, art.36, art.37 alin.(1), art.40 lit.a, c și o, art.46 și art.47; introduce art.411; abrogă art.10 și 12; înlocuiește anexele nr.1 și 2
Aprobată cu modificări: L. nr.105/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
Modificată: O.G. nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
modifică la data de 1 ianuarie 2003 în mod corespunzător art.41 și art.43
  O.U.G. nr.170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
modifică art.4 alin. (3) lit. j
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 4 alin. (3) lit. j)
  L. nr.466/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
abrogă art. 40 lit.m) si n)
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
abrogă modificărea efectuata la art.4 alin. 3 lit. j) prin O.U.G. nr. 64/ 2003
  O.G. nr.46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
modifică art. 37
dispune republicarea
  L. nr.397/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
aprobă O.G. nr. 46/2004
  O.G. nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
proroga termenul prevazut la art. II alin. (1)din O.G. nr. 46/2004 pâna la data de 30 iunie 2005
  L. nr.21/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
aprobă O.G. nr. 1/2005
Abrogată: O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere
  L. nr.102/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Derogari:
  L. nr.167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
pct. 8 art. 62 alin. (3)


Vineri, 24 mai 2024, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.