ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 23 septembrie 2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.40 din 23 septembrie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.105/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 715/2015
În vigoare: Intră în vigoare la: 06.10.2015
Publicare: M.Of. nr. 746/6 oct. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 767/14 oct. 2015
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 767/14 oct. 2015
Modificată: O.U.G. nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
- modifică art. 5 alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.105/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 6 alin. (6), art. 15 alin. (4), art. 20 alin. (8), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2); introduce alin. (7) și (8) la art. 6, lit. o) la art. 9, alin. (2) la art. 14, alin. (3) la art. 22, alin. (6) la art. 26, alin. (2) la art. 33
Modificată: O.U.G. nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 2 alin.(1), art. 9 lit. c), art. 14 alin. (2), art. 22 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 2, lit. o) la art. 2 alin. (3), art. 51, alin. (9) la art. 6, alin. (2) și (3) la art. 8, lit. p) - s) la art. 9, art. 91
  O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (81) la art. 11, alin. (4)-(6) la art. 12 și art. 121
  O.U.G. nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3) lit. l) și m), art. 12 alin.(1) și (2), art. 15 alin.(1) și (3) - (5), art. 20 alin.(8), art. 21 alin.(1); introduce alin.(41) la art. 15
  O.G. nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 2 alin. (3) lit. i) și l), art. 9 lit. o), art. 15 alin. (4), (41) și (5), art. 20 alin. (2); introduce alin. (8) la art. 15, art. 34; abrogă art. 12 alin. (4) -(6)
  L. nr.240/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială Europeană", precum si pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (1), art. 22 alin. (3); introduce alin. (71 ) la art. 6, art. 35.
  L. nr.11/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- introduce alin. (21) și (31)-(34) la art. 12
  O.U.G. nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 11 alin. (8) și (81) și art. 12 alin. (1); introduce alin. (21), (31) și (82) la art. 11, art. 122, alin. (11) la art. 15 și alin. (12) la art. 20
  O.U.G. nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
- introduce lit. p) la art. 2 alin. (3), art. 151 și alin. (81) și (82) la art. 21
  L. nr.153/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ’nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 122 alin. (1); introduce alin. (42) la art. 15 și art. 36
dispune republicarea
  O.G. nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 9 lit. o); introduce alin. (11) la art. 12
  O.U.G. nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- modifică art. 9 lit.o), art. 15 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 22, art. 291; abrogă art. 13 alin. (1)
  L. nr.34/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- aprobă cu modificări O.G. nr. 13/2018 si modifică art. 6 alin. (21); introduce alin. (61) la art. 6
  L. nr.80/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (2) si art. 121 alin. (1) si (2); abrogă pct. 2 al art. V din O.U.G. nr. 83/2016 (cu ref. la introducerea alin. (4) - (6) la art. 12)
  O.U.G. nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- modifică art. 6 alin. (2) si art. 15 alin. (4) si (41); introduce lit. r) la art. 2 alin. (3), lit. d1) si d2) la art. 9, lit. s) si t) la art. 9, alin. (12)-(15) la art. 12, alin. (22) la art. 12, art. 181, Capitolul VIII1 — Decizia de reziliere a contractului de finanțare, cuprinzând art. 292 și 293 si art. 37
  L. nr.249/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- aprobă .O.U.G. nr. 105/2018
  O.U.G. nr.52/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014— 2020, precum si pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19
- modifică art. 29 3 alin. (2)
  L. nr.18/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019 si introduce alin. (31) la art. 181
  O.U.G. nr.39/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene si pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
- modifică art. 6 alin. (6), art. 9 lit. a), o), si t), art. 181 alin. (1), (31) si (4), art. 21 alin. (1); introduce alin. (41) la art. 6, alin. (62) si (63) la art. 6, alin. (4) la art. 8, alin. (32) la art. 181, alin. (11) la art. 21
  O.U.G. nr.109/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă si apă uzată finantate din fonduri europene si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 9 lit. k); introduce lit. s) la art. 2 alin. (3), alin. (5) la art. 8, lit. d3) la art. 9, art. 123, alin. (12) la art. 15, alin. (9) la art. 15, alin. (15) la art. 16, alin. (13) la art. 20, alin. (10) la art. 21, art. 361
  L. nr.94/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă si apă uzată finantate din fonduri europene si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 9 lit. o) pct. (ii); introduce pct. (v) la art. 9 lit. o)
  O.G. nr.22/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă si apă uzată finantate din fonduri europene si pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020
- modifică art. 9 lit. j) si lit. o) pct. ii)
  O.U.G. nr.101/2023 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
- modifică art. 10 lit. a) si art. 27 alin. (3); introduce alin. (41) la art. 20 si alin. (5) la art. 27; abrogă art. 9 lit. d1) - d3)
  L. nr.425/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 101/2023
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 27 alin. (5); introduce alin. (6) la art. 27
  L. nr.160/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- aprobă O.U.G. nr. 141/2022


Duminică, 21 iulie 2024, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.