ORDONANȚĂ nr.60 din 28 august 1997
privind apararea impotriva incendiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.46/2003 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Normativului pentru proiectarea și executarea construcțiilor, instalațiilor și dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranței la foc specific sectoarelor din industria lemnului, ediția 2002
  O. nr.45/2003 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din sectoarele industriei lemnului, ediția 2002
  O. nr.529/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc, de testări și experimentări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (abrogat prin O. nr.770/2005)
art. 46
  O. nr.536/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor care produc sau utilizează acetilenă (abrogat prin O. nr.321/2006)
art.16 alin. (1) lit. b)
  O. nr.401/2005 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
art.16 alin.(1) lit.b)


Marți, 30 mai 2023, 10:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.