ORDONANȚĂ nr.68 din 28 august 1997
privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.68 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.73/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 232/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 227/30 aug. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 121/24 mar. 1999 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
abrogă de la art.29 alin.(1) lit.a, b și e
  O.G. nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale și organizatiilor economice straine (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile referitoare la declarația de impunere
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.73/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Referită de: O. nr.964/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată și modificată prin Legea nr.73/1998 (abrogat prin O. nr.2.690/1998)
Modificată: O.G. nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Referită de: O. nr.2.690/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
Republicare: M.Of. nr. 121/24 mar. 1999 text
Modificată: O.U.G. nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998
modifică art.1, art.5, art.17
  O.G. nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art.4 alin.(1), art.10 alin.(1), art.13 alin.(1) lit.d, art.14 alin.(2); introduce alin.(31) la art.1, art.31, alin.(11) la art.10, alin.(11) la art.13; abrogă art.5 alin.(2)
  L. nr.422/2002 privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
înlocuiește sintagma "taxa oficială a scontului" cu "dobânda de referință a BNR"
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.13; introduce alin. (41) si (42) la art.2, alin. (11) la art.4, art.101, art.131, art.132, alin. (2) la art. 17, art.191; abrogă art.5
dispune republicarea
  L. nr.158/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998
modifică art.1, art.17.
Abrogată: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Joi, 09 februarie 2023, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.