ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.10 din 19 aprilie 1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.10 din 19 aprilie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.151/1997 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 157/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 72/22 apr. 1997
Functie activa:
Abrogă: L. nr.76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata și a blocajului financiar
  O.G. nr.13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare și de imbunatatire a decontarilor in economie
totodata, abrogă:
L. nr.119/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare și de imbunatatire a decontarilor in economie
Modifică: O.G. nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
abrogă art.10
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.151/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie (abrogata prin L. nr.469/2002)
Referită de: H.G. nr.481/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
Modificată: L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
abrogă art.7-9
Abrogată: L. nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale


Vineri, 27 ianuarie 2023, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.