ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.10 din 19 aprilie 1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
la care statul este acționar majoritar, monitorizare datorii nerambursabile la scadență
H.G. nr.685/1999
O.U.G. nr.10/1997

Blocaj financiar
contract de cesiune, contract de factoring
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

diminuare
modalități
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Contracte
de cesiune, conversie datorii nerambursate la scadență, în acțiuni și părți sociale
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
O.U.G. nr.10/1997

Credite
diminuare blocaj financiar
O.U.G. nr.10/1997

Datorii
nerambursate la scadență, ale agenților economici, la care statul este acționar
O.U.G. nr.10/1997
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.481/1997
H.G. nr.685/1999

Disciplină financiară
diminuare blocaj financiar
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Majorări de întârziere
datorate pentru
neîndeplinirea obligațiilor contractuale
O.U.G. nr.10/1997

Pierderi, arierate
din economie, diminuare
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Plăți
diminuarea blocajului financiar
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.481/1997

Provizioane
constituire și utilizare de agenți economici și societăți bancare
O.U.G. nr.10/1997
H.G. nr.335/1995
O. nr.1.459/1995   (M.F.)
C. nr.35/1995   (B.N.R.)
C. nr.39/1995   (B.N.R.)


Marți, 29 noiembrie 2022, 23:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.