ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.49 din 23 octombrie 2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.49 din 23 octombrie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.56/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 829/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 03.11.2015
Publicare: M.Of. nr. 816/3 noi. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
- modifică titlul, art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
- modifică art. 1
  O.U.G. nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
- modifică titlul cap. II, art. 6 alin. (3); introduce lit. c) la art. 3
  O.G. nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
- modifică art. 2
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.56/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică art. 16 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. b) și art. 57 alin. (5) și (6); introduce alin. (3) la art. 13, alin. (11) și (12) la art. 16, lit. p) la alin. (1) al art. 25, alin. (11) la art. 25, alin. (4) la art. 43 și alin. (7) la art. 57
Modificată: O.U.G. nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică art. 4 alin. (7), art. 13 alin. (1) lit. n), art. 23 alin. (5), (7) și (9), art. 29 alin. (11) și (20), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 45 și art. 46 alin. (3); introduce lit. u)-w) la art. 2, alin. (31) la art. 4, lit. o) la art. 13 alin. (1), alin. (21) și (4) la art. 13, alin. (11) la art. 18, alin. (51) și (23) la art. 23, alin. (2)-(4) la art. 40, alin. (31) la art. 46 și alin. (5) la art. 58; abrogă art. 48 alin. (2)
  O.U.G. nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- introduce lit. x) la art. 2 și lit. p) la art. 13 alin. (1)
  L. nr.134/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
  O.G. nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
- modifică art. 23 alin. (5) și (10)-(12) și art. 23 alin. (20) lit. a); introduce alin. (4) și (5) la art. 45
  L. nr.259/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- aprobă O.U.G. nr. 29/2018
  L. nr.25/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
- introduce alin. (13) la art. 16
  O.U.G. nr.9/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit
- modifică art. 1, art. 2 lit. d), e), g), h), l), q), r) si s), titlul sectiunii a 2-a, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (4), (5) si (8), art. 5 alin. (1), titlul cap. II, art. 7, titlul sectiunii a 4-a, art. 13 alin. (1) lit. h), k) si m), art. 13 alin. (3), art. 14, art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (2) lit. a) si c), art. 21 alin. (6)-(8), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 29 alin. (5), art. 40 alin. (2), titlul sectiunii a 6-a, art. 42 alin. (1)-(3), art. 44, art. 45 alin. (1), (2) si (4), art. 46 alin. (1), (3) si (31), art. 49 alin. (1), art. 50, art. 54, art. 58 alin. (2) si (5); introduce alin. (11) la art. 3, alin. (9) la art. 4, lit. q) si r) la art. 13 alin. (1), alin. (5)-(7) la art. 13, alin. (31) la art. 21, alin. (41) la art. 21, alin. (31) la art. 23, lit. q) si r) la art. 25 alin. (1), alin. (51) la art. 29, alin. (3) la art. 30, alin. (6) la art. 45
  L. nr.147/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 9/2023


Marți, 16 iulie 2024, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.