ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.50 din 27 octombrie 2015
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.50 din 27 octombrie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.358/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 864/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2016
Publicare: M.Of. nr. 817/3 noi. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 49 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167 alin. (12), art. 235 alin. (1), art. 272, art. 336 alin. (1) lit. i); introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la art. 194 alin. (1), alin. (12) la art. 195, alin. (6) la art. 208, alin. (21) și (22) la art. 220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(11) la art. 352; în tot cuprinsul cap. I al titlului X, termenul "precauție" se înlocuiește cu sintagma "diligență fiscală", sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice" din cuprinsul art. 11 alin, (9), art, 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit, b), art, 253 alin, (6) lit, b) și art. 342 alin. (2) se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice"
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 15 alin. (1) lit. b), art., 43 alin. (2), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1), art.52 alin. (1), art. 68 alin. (4) lit. k), art. 68 alin. (7) lit. d) , art. 76 alin. (3) lit. g), art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin. (1) lit. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin. (4) lit. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin. (2), art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (1) lit. j), art. 187 alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin. (2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin. (2), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 470 alin. (7), art. 471 alin. (2) și (3), art. 474 alin. (7) lit. a), art. 475 alin. (3) și (5), art. 481 alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit. f), art. 494 alin. (6) și (12), art. 495 lit. a), b), c) și d); introduce alin. (5) și (6) la art. 51, alin. (8) la art. 133, lit. d) la art. 141, lit. g) la alin. (2) al art. 291, alin. (41) la art. 493; abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), art. 133 alin. (2)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.358/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. I pct. 14; introduce la art. I un nou pct. înaintea pct. 1, pct. 11, pct. 111, pct. 231, pct. 341, pct. 351, 352 și 361-3632


Luni, 30 ianuarie 2023, 10:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.