ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 9 iunie 1997
privind protecția copilului aflat în dificultate
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 9 iunie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.108/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 151/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 120/12 iun. 1997
Republicare: M.Of. nr. 276/24 iul. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
Republicare: M.Of. nr. 276/24 iul. 1998 text
Referită de: H.G. nr.117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice și a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum și a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie și de promovare a drepturilor copilului la nivel national
Modificată: O.U.G. nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului (abrogata prin L. nr.272/2004)
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
modifică art.20 alin.(3) si (4); introduce alin.(31), (32), (33) si (34) la art.20
  L. nr.325/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
aprobă O.U.G. nr.25/2003 si modifică art.20 alin.(31) lit.b)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
abroga ordonanta de urgenta, cu exceptia art. 20
  O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă ordonanța cu excepția art. 20 alin. (31) și (33)
Abrogată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Duminică, 04 decembrie 2022, 06:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.