LEGE nr.265 din 6 noiembrie 2015
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.265 din 6 noiembrie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 20/2015
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 836/9 noi. 2015
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. IV
Modifică: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.813/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative


Vineri, 14 iunie 2024, 05:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.