LEGE nr.64 din 11 octombrie 1991
privind brevetele de invenție
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.64 din 11 octombrie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 212/21 oct. 1991 text
Rectificare: M.Of. nr. 478/4 iul. 2002
Republicare: M.Of. nr. 752/15 oct. 2002
  M.Of. nr. 541/8 aug. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 638/18 sep. 2007
Republicare: M.Of. nr. 613/19 aug. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.62/1974 privind inventiile și inovatiile
  D. nr.93/1976 privind normele pentru calcularea recompenselor bănești cuvenite autorilor inventiilor aplicate în economia naționala
  D. nr.363/1976 privind taxele pentru cererile de brevete de inventii și pentru brevetele de inventii acordate
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie (abrogat prin H.G. nr.499/2003)
Modificată: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
  L. nr.22/1995 Legea bugetului de stat pe anul 1995
  L. nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
  L. nr.203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
Rectificare: M.Of. nr. 478/4 iul. 2002
Republicare: M.Of. nr. 752/15 oct. 2002
Modificată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art. 73
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
abrogă alin.2 al art.58
  L. nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- abrogă art. 58 alin. 2
  L. nr.28/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
art.12, art.13, art.14, art.15 alin. 1 partea introductivă și lit.a), art.15 alin.5, art.16 alin.2 și 5, art.17, art.18, art.19 alin.3, art.20, art.22, art.23 alin.4 -6, art.24, art.25 alin.2, art.26, art.27 alin.5, art.28, art.29, art.30 alin.2, art.31 alin.1 și 3, art.33, art.34, art.35 alin.1 lit.d), art.39 alin.5, art.42 alin.2 și 3, art.43 alin.2, art.44 alin.1, art.46 alin.2 lit.a), art.46 alin.3 și 4, art.48 alin.2 și 5, art.48 alin.8 lit.c), art.49 alin.4 - 6, art.52, art.53, art.54, art.55 alin.1, art.56 alin.3 și 4, art.57, art.58, art.59, art.61 alin.1, art.63 alin.1 partea introductivă, art.64 alin.2, art.68 lit.f); introduce lit.j1) la art.2, alin.6 la art.16, art.211, alin.51 la art.23, lit.d1) la alin.1 al art.35, alin.5 la art.45, alin.11 la art.49, art.541 - 543, alin.2 la art.66; abrogă art.2 lit.b), art.4 alin.3, art.16 alin.1, art. 21, art.32, art.40, art.46 alin.2 lit.c), art.48 alin.4, art.50 alin.2, art.74
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 541/8 aug. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 638/18 sep. 2007
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 49 alin. (2), art. 57 alin. (1) și (2), art. 64
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 58, art. 59 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.83/2014 privind invențiile de serviciu
- modifică art. 38 alin. (2), art. 63 alin. (1); abrogă art. 5, art. 36, art. 42, art. 73
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 613/19 aug. 2014
Modificată: L. nr.30/2024 pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, precum si a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
- modifică art. 2 lit. h)
dispune republicarea


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.