LEGE nr.64 din 11 octombrie 1991
privind brevetele de invenție
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.585/2002 pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obținut de titularul unui brevet, prevăzute la art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
  H.G. nr.499/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (abrogat prin H.G. nr.547/2008)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare


Luni, 05 decembrie 2022, 03:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.