ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.67 din 24 octombrie 1997
privind infiintarea, organizarea și functionarea Oficiului National al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic national
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.67 din 24 octombrie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.22/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 335/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 295/30 oct. 1997
Republicare: M.Of. nr. 282/18 iun. 1999
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.80/1990 privind organizarea activitatii cinematografice
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
Aprobată cu modificări: L. nr.22/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național (abrogata prin L. nr.630/2002)
Republicare: M.Of. nr. 282/18 iun. 1999
Modificată: O.U.G. nr.152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național (abrogata prin L. nr.630/2002)
modifică art.3 alin.(1), art.5 alin.(2), art.7 alin.(2) și (3), art.8 alin.(1), art.9 alin.(1) lit.f, art.10 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.c, d, f, h, k, l, m, art.13, art.16, art.17, art.18 alin.(1), art.19, art.20 alin.(1), (2), (5) și (9), art.21 alin.(1), (2) și (5), art.22 alin.(1), art.23 alin.(4) și (6), art.25, art.26, art.32, art.33 alin.(1), art.34 alin.(1); introduce lit.n și o la art.6, art.61, alin.(6) la art.7, lit.n la art.12 alin.(1), art.171, alin.(5)-(9) la art.18, alin.(10) la art.20, alin.(21) la art.21, alin.(3)- (7) la art.24, lit.f la art.28 alin.(3), art.331; abrogă art.28 alin.(1) și (2)
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
desființează Oficiul Național al Cinematografiei
  O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă art.2, art.3, art.7-10
  L. nr.233/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
modifică art.12, alin.(3)
  H.G. nr.807/2001 privind organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei (abrogat prin H.G. nr.229/2003)
modifică în mod corespunzător prevederile referitoare la Oficiul Național al Cinematografiei
  L. nr.574/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă art.2, 3, 7- 10, art.12 alin.(3)
Abrogată: L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei
odata cu:
L. nr.41/1993 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor și personalului din aparatul Parlamentului Romaniei


Joi, 25 aprilie 2024, 17:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.