ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.85 din 23 decembrie 1997
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.85 din 23 decembrie 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.246/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 407/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 378/29 dec. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populației
  D. nr.394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile
  O.G. nr.11/1992 privind modul de desfasurare și impozitare a activitatii de taximetrie auto
  O.G. nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
totodata, abrogă:
L. nr.125/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
  O.U.G. nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.44/1995 privind imbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrari literare, de arta și stiintifice
  L. nr.181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din inchirierea de bunuri imobile
Modifică: H.G. nr.201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative (abrogat prin L. nr.507/2002)
abrogă anexa nr.11
  O.G. nr.15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale
abrogă parțial anexa
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
abrogă art. 111
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
  O.G. nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.246/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
Abrogată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit

la 1 ianuarie 2000
Referită de: H.G. nr.706/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată și modificată prin Legea nr.246/1998 (abrogat prin O.G. nr.73/1999)


Marți, 31 ianuarie 2023, 05:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.