ORDIN nr.3.841 din 29 decembrie 2015
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.841 din 29 decembrie 2015
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 8/6 ian. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.966/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice" care implică operațiuni din sfera TVA
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.048/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA" (abrogat prin O. nr.210/2017)
Abrogat: O. nr.210/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA"


Luni, 20 martie 2023, 17:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.