ORDIN nr.1.670 din 30 septembrie 1997
pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar și a altor operatiuni
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.670 din 30 septembrie 1997
Emitent: Ministerul Finanțelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 298/3 noi. 1997
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.332/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.784/2002)
Abrogat: O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale


Duminică, 26 mai 2024, 03:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.