ORDIN nr.631 din 9 februarie 2016
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.631 din 9 februarie 2016
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 131/19 feb. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.7/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
totodata, abrogă:
O. nr.1.965/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.1.768/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.698/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.1.381/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.1.888/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.1.699/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
  O. nr.1.941/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare FisCală privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată


Miercuri, 08 februarie 2023, 06:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.