REGULAMENT nr.3 din 23 decembrie 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.3 din 23 decembrie 1997
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 395/31 dec. 1997
Functie activa:
Abrogă: R. nr.7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare
De văzut și: H.G. nr.763/1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilitatii interne a leului la operatiunile valutare curente
Functie pasiva:
Modificat: C. nr.7/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.25/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naționale a României nr.7/1998 și nr.25/1998 (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.26/1999 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.34/1999 pentru modificarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.33/2000 privind modificarea unor prevederi din Normele privind funcționarea pieței valutare N.R.V.1 la Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.37/2002 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 22/1999 (abrogat prin R. nr.1/2004)
pentru NRV7 din R3/1997 titlu nou:
Norme privind importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar - N.R.V.7
Modificari: Circulara nr. 37/2002
(M. Of. nr. 700/25 sept.2002)
  C. nr.5/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.31/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.39/2003 privind modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 26/2001 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
Abrogat: R. nr.1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.