LEGE nr.99 din 19 mai 2016
privind achizițiile sectoriale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.99 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 17/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la data de 18 octombrie 2018
Publicare: M.Of. nr. 391/23 mai. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- abrogă cap. VIII
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.515/2016 pentru promulgarea Legii privind achizițiile sectoriale
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea introductivă, art.7 alin. (3) partea introductivă, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 17 lit. a), art. 24, art. 38, art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 68 alin. (1), art. 80 alin. (2) lit.a), art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 alin. (4), art. 117 alin. (1) lit. a) și d), art. 124 alin. (1) și (4), art. 126 alin. (11) lit. b), art. 127, art. 140 alin. (1) lit. a), art. 163 alin. (1) lit. a), art. 172 alin. (1) și (2), art. 173, art. 188 alin. (2) lit. a), art. 189 alin. (1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 197 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, art. 202 alin. (2) și (3), art. 209 alin. (10), art. 219 alin. (1) lit.b), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (2) și (3), art. 228 alin. (2) lit. b), art. 228 alin. (3) - (6), art. 245 alin. (2) partea introductivă și lit.g); introduce alin. (21) și alin. (5) la art. 12, alin. (11) la art. 82, alin. (41) la art. 126, alin. (51) la art. 228, lit. c) la art. 240 alin. (1), lit. m) la art. 245 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 126 alin. (12) și (13), art. 196 alin. (5),art. 246
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 79 alin. (2), art. 82 alin. (11) lit. b), art. 117 alin. (1) lit. d) și g), art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 alin. (2), art. 196 alin. (1), art. 226 alin. (2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 240 alin. (3) partea introductivă, art. 241 alin. (1) și (2), art. 245 alin. (2) lit. k) și art. 247 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 126 și alin. (31) la art. 209; abrogă art. 12 alin. (21), art. 149 alin. (3) și art. 227 alin. (2) și art. 250 alin. (3)
Aprobată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Modificată: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 178, art. 227 alin. (3), art. 240 alin. (2) si (3), art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184 si alin. (4) si (5) la art. 227
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 124, art. 126 alin. (1), art. 178, art. 219 alin. (2) si (3), art. 225 alin. (1) lit. e), art. 227 alin. (3), art. 231 alin. (5) si (6), art. 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f1) la art. 3 alin. (1), lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, art. 1261, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184, alin. (21) la art. 205, alin. (11) la art. 221, alin. (4)-(6) la art. 227, alin. (11) la art. 230, art. 2391si art. 2541; abrogă art. 82 alin. (11)
  O.U.G. nr.25/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în domenml achizitiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. ii), art. 62 si art. 66
  O.G. nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. zz), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (2), art. 205 alin. (21), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (5) si (6), art. 233 alin. (5) si art. 248 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 178, alin. (51) la art. 227 si alin. (7) la art. 227; abrogă art. 126 alin. (11)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.26/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- modifică art. 117 alin. (1) lit. d) si alin. (6), art. 205 alin. (2) si art. 241 alin. (3); introduce alin. (61) la art. 117 si alin. (7) la art. 232; abrogă art. 205 alin. (21)
  L. nr.86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
- modifică art. 209 alin. (8); introduce alin. (41) la art. 209, alin. (91) la art. 209, alin. (3) la art. 210 si lit. e1) la art. 245 alin. (2)
  L. nr.208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
- modifică art. 12 alin. (2) si (4), art. 103 alin. (3), art. 111 alin. (6), art. 117 alin. (3) lit. b), art. 124 alin. (6), art. 164, art. 198, art. 199 alin. (2), art. 209 alin. (3), art. 209 alin. (3 1), art. 209 alin. (8), art. 248 alin. (1) si art. 249; introduce alin. (6) - (8) la art. 12, art. 164 1, art. 164 2, alin. (2 1) la art. 196, alin. (6) la art. 202, alin. (3) la art. 221, art. 243 1 si lit. n) la art. 245 alin. (2); abrogă art. 12 alin. (5) - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.256/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 3 alin. (1) lit. j, l) si p), art. 22 alin. (1), art. 191 alin. (3)
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 164 alin. (4)
  L. nr.291/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul achizitiilor publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 3/2021
  L. nr.75/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 26/2022
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 136/2022
  O.U.G. nr.52/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizitiilor publice si achizitiilor sectoriale
- modifică art. 209 alin. (4), (41), (6), (7) si (8), art. 2431 alin. (8); abrogă art. 117 alin. (61), art. 1171, art. 180 alin. (61), art. 196 alin. (21), art. 2431 alin. (4) si (7), art. 2431 alin. (11), (12) si (13)


Vineri, 21 iunie 2024, 04:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.