LEGE nr.100 din 19 mai 2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.100 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 20/2016
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 392/23 mai. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
O.U.G. nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
L. nr.205/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
L. nr.206/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.516/2016 pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 70 alin. (8); introduce lit. d) - l) la art. 111 alin. (2), art. 1121
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 11 alin. (1), art. 80 alin. (5), art. 107 alin. (1) lit. a), art. 111 alin. (2) lit. d) și art. 112; introduce art. 271; abrogă art. 7 alin. (3)
  L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 83 si art. 86 alin. (2); introduce alin. (3) si (4) la art. 87; la articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera b), la articolul 36 alineatul (6) litera a) și litera c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la articolul 70 alineatul (1), la articolul 79 alineatul (1), la articolul 80 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (4), la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 83, la articolul 104, precum și la capitolul II secțiunea 1, sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități/entități contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera m) și litera q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) șl alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 aiineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) șl alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autorit atea/entitatea contractantă”; la articolul 5 alineatul (1) litera n), litera z) și litera ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la articolul 7 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 87 alineatul (1) și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera c), sintagma „entităților contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea introductivă, la alineatul (3) și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), la alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”; la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante”; la articolul 27 alineatul (1) litera a) și la articolul 36 alineatul (6), sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante”; la articolul 51 alineatul (5) și la articolul 111 alineatul (3), sintagma „autorității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la articolul 71 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 80, art. 83, art. 86 alin. (2), art. 106 si art. 111 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 41, alin. (31) si (32) la art. 84 si alin. (3) si (4) la art. 87; abrogă art. 81 alin. (4); la articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) literat), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) literele a) și b), la articolul 36 alineatul (6) literele a) și c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum și la capitolul II, sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități/entităti contractante”; la articolul 5 alineatul (1) literele m) și q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) și alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă si alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „e ntitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”; la articolul 5 alineatul (1) literele n), z) și ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) literele g) și h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma entității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la alineatul (1) al articolului 7, la articolul 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 87 și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă’ se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) literele a) și c), sintagma „entităților contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea introductivă și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”, la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante”; la articolul 27 alineatul (1) litera a) și la alineatul (6) al articolului 36, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante”; la alineatul (5) al articolului 51 și la alineatul (3) al articolului 111, sintagma „autorității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la alineatul (4) al articolului 71 și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”
  O.U.G. nr.25/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în domenml achizitiilor publice
- art. 5 alin. (1) lit. x) si art. 39
  O.G. nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 5 alin. (1) lit. gg), art. 91, art. 94 alin. (1) si (2) si art. 111 alin. (3); introduce alin. (5) la art. 80
  L. nr.208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
- modifică art. 51 alin. (2) si art. 113; introduce alin. (3 1) la art. 61 si alin. (5) - (7) la art. 71 - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.256/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- modifică art. 5 alin. (1) lit. f), i) si q), art. 6 alin. (4) lit. b), art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.136/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 71 alin. (6)
  L. nr.291/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul achizitiilor publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 3/2021
  L. nr.288/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 136/2022


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.