ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.20 din 8 iunie 2016
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.20 din 8 iunie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.250/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 449/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 09.06.2016
Publicare: M.Of. nr. 434/9 iun. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
- la 1 august 2016
Modifică: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- introduce art. 71
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 10 alin. (2); introduce art. 31-36, art. 121, anexele nr. 1 și 2; abrogă art. 4 alin. (4)
  O.U.G. nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
- introduce alin. (3) la art. 4
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- abrogă art. IV
Aprobată cu modificări: L. nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art, I pct. 1 și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; introduce pct. 6 la art. I și art. I1 și I2
Modificată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. I, I1, I2 și III


Marți, 28 martie 2023, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.