ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 28 iunie 2016
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.40 din 28 iunie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.336/2023 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 506/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.06.2016
Publicare: M.Of. nr. 490/30 iun. 2016
Rectificare: M.Of. nr. 601/8 aug. 2016
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
totodata, abrogă:
L. nr.255/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului
Modifică: O.U.G. nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A
- modifică art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (11), anexa
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- introduce lit. u) la art. 18 alin. (1)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 21 și art. 33 alin. (2),
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
modifică art. 26 alin. (1)
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
modifică art. 54
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
- modifică art. 18 alin. (4); introduce alin. (41) - (43) la art. 18
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
- modifică art. 53
  O.U.G. nr.78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi
- modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5; introduce art. 51
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 901
dispune republicarea
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și h), art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. d) și j), art. 2, art. 23
  L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- modifică art. 14 alin. (2)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică și competează anexa nr. V
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. h) la art. 39, alin. (4) - (6) la art. 45 (dispozițiile alin. (6) al art. 45 intră în vigoare la 30 iulie 2016)
  L. nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
- modifică art. 8, art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1); introduce alin. (11) și alin. (12) la art. 9, art. 121
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 601/8 aug. 2016
Modificată: O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1, art. 2; abrogă art. 3
  O.U.G. nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 6; abrogă art. 2
  O.U.G. nr.34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) la art. 5
  O.U.G. nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 1
  L. nr.17/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 11/2019
Aprobată: L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Luni, 26 februarie 2024, 17:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.