LEGE nr.159 din 19 iulie 2016
privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.159 din 19 iulie 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 206/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile art. 42-45 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 559/25 iul. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 11 alin. (2); introduce alin.(31) la art. 2, art. 72; completează anexa nr. 2
  O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 13 alin. (2), (4) și (6), art. 135 alin. (1); introduce art. 131, alin. (9) și (10) la art. 120, lit. a1) la art. 151
  L. nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
- abrogă legea, cu excepția art. 6, 8, 13 și art. 33 alin.(1) lit. b) care își vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și cu excepția art. 42 pct.1
  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- introduce lit. b1 la art. 5 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.702/2016 pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
Modificată: O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (11) la art. 42, alin. (12) la art. 43
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- suspendă aplicarea art. 42 alin. (11) până la data de 1 septembrie 2019
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- introduce alin. (4) la art. 42
  O.U.G. nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
- Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (11) se suspendă până la data de 15 martie 2020.
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. 42 alin. (11) si art. 43 alin. (12)
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a) si c), art. 6 alin. (12), art. 26 alin. (1), art. 29 alin. (4), prima liniută a mentiunii privind transpunerea; introduce alin. (6 1) - (6 5) la art. 6, alin. (12 1) la art. 6, art. 26 1; abrogă art. 30 alin. (1), art. 31


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 20:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.