ORDIN nr.129 din 25 august 2016
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.129 din 25 august 2016
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 675/1 sep. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.130/2007 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
  O. nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.66/2020 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 (abrogat prin O. nr.180/2022)
Abrogat: O. nr.180/2022 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civilă


Duminică, 25 februarie 2024, 12:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.