ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.58 din 19 septembrie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.58 din 19 septembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.174/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 512/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.09.2016
Publicare: M.Of. nr. 738/22 sep. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- abrogă art. 16 alin. (2)
Modifică: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 2 lit. e) și f), art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2) partea introductivă, art. 10 alin. (4) , art. 23 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (2), (5) și (6), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (1) și (6), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (2), (4) și (6), art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 47 alin. (4) lit. c), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (4) și art. 52; introduce alin. (21) și (22) la art. 28 și lit. c1) la art. 47 alin. (4); abrogă art. 31, art. 33 alin. (5), art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (3), (5) și (7) și art. 39
  L. nr.101/2006 LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
- abrogă art. 15 alin. (2)-(4)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
- modifică art. II pct. 27


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.