LEGE nr.196 din 31 octombrie 2016
privind venitul minim de incluziune

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.196 din 31 octombrie 2016 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 368/2016
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2018.
Publicare: M.Of. nr. 882/3 noi. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.1.037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.2/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.1.431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.2.302/2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.1.770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
H.G. nr.1.664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.4/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
O.U.G. nr.25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.342/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- la data de 1 aprilie 2018
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.111/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.286/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
O.U.G. nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
- la data de 1 aprilie 2018
  O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- la data de 1 aprilie 2018
totodata, abrogă:
L. nr.92/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- la data de 1 aprilie 2018
O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.304/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- la data de 1 aprilie 2018
L. nr.296/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- la data de 1 aprilie 2018
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.900/2016 pentru promulgarea Legii privind venitul minim de incluziune
Modificată: O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 97 (cu referire la data intrării în vigoare a legii, astfel: legea va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2019)
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 97 (cu referire la data intrării în vigoare a legii, astfel: legea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2021)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică art. 97 (cu privire la intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie 2022, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022)
  L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- modifică art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 66 partea introductivă a alin. (2), art. 69 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 86 alin. (1) lit. d) si i), art. 90 alin. (1), art. 97(cu privire la intrarea în vigoare a legii la data de 1 oct. 2022, cu exceptia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 feb. 2022); abrogă art. 3 alin. (2) lit. c), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. j)-l) si lit. v), art. 9 alin. (3) lit. c), art. 13 alin. (3), capitolul II, sectiunea a 4-a — Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 20—27, art. 31, art. 38 alin. (5), capitolul III, sectiunea a 2-a — Modalităti de facturare si plată a energiei termice furnizate în sistem centralizat si sectiunea a 3-a — Conditiile speciale de acordare a suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 43—55, art. 58 alin. (2), art. 73 alin. (2) si (3), art. 75 art. 77, art. 86 alin. (1) lit. e) si f), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 96 lit. c), art. 98 si abrogă anexele nr. 1 si 2
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 97 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie 2023, cu exceptia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022)
  O.U.G. nr.114/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
- modifică art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (4), art. 8, art. 9 alin. (1) si (3), art. 10 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 29 alin. (1) - (4), art. 30 alin. (1), art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 alin. (2), art. 40, art. 57 alin. (1), art. 58, art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 65, art. 67, art. 69 alin. (3) lit. b), art. 69 alin. (6), art. 70 alin. (2) lit. a), art. 71, art. 72 alin. (1), art. 84, art. 86 alin. (1) si (2), art. 87, art. 88 si art. 91; introduce lit. x) - aa) la art. 6 alin. (1), alin. (5) la art. 6, lit. h) - j) la art. 10 alin. (2), alin. (21) la art. 13, alin. (4) la art. 13, art. 131 si 132, sect. a 5-a cuprinzând art. 271- 2712 alin. (51) la art. 29, art. 331, alin. (3) la art. 64, art. 951 si lit. b1) la art. 96; abrogă art. 6 alin. (1) lit. b) pct. 5, art. 10 alin. (2) lit. c), art. 12, art. 68, art. 81, art. 90 si art. 92 - la data de 1 ianuarie 2024; termenul prevăzut la art. 97 se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă (1 ianuarie 2024); la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative următoarele expresii se înlocuiesc: a) expresia «ajutor social» se înlocuieste cu expresia «ajutor de incluziune»; b) expresia «alocatia pentru sustinerea familiei» se înlocuieste cu expresia «ajutor pentru familia cu copii»; c) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările si completările ulterioare»; d) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 16/2001 privind venitul minim garantat» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările si completările ulterioare»
dispune republicarea
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020


Miercuri, 08 februarie 2023, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.