LEGE nr.202 din 4 noiembrie 2016
privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.202 din 4 noiembrie 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 391/2016
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 900/9 noi. 2016
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
totodata, modifică:
L. nr.55/2006 privind siguranța feroviară (abrogata prin O.U.G. nr.73/2019)
- abrogă art. 29 alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.916/2016 pentru promulgarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
Modificată: O.U.G. nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
- modifică art. 2 alin. (3) partea introductivă, art. 2 alin. (4), art. 3 pct. 3, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 11, art. 19 lit. e), art. 31 alin. (9), art. 32 alin. (4), art. 38 alin. (4), art. 53, art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (3), art. 55 alin. (5) partea introductivă, art. 55 alin. (16), art. 56 alin. (2), art. 56 alin. (4) lit. c), art. 56 alin. (5)-(7), art. 56 alin. (12) si (13), art. 56 alin. (14) si (15), art. 58 alin. 9, art. 61 alin. (6), anexa nr. IV, anexa nr. V, anexa nr. VII, anexa nr. VIII; introduce pct. 31, pct. 61, pct. 71, pct. 91, pct. 101, pct. 111, pct. 171- 173, pct. 191, pct. 211, pct. 271 la art. 3, art. 71-76, alin. (11) - (13) la art. 10, art. 111, art. 131, alin. (31) la art. 55, alin. (91) la art. 56, alin. (131) si (132) la art. 56, alin. (151) la art. 56, alin. (4) la art. 57, alin. (41) la art. 58, lit. d) la art. 61 alin. (1), art. 621, alin. (21) la art. 67; abrogă art. 10 alin. (3) si (4)
  L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.106/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
- aprobă O.U.G. nr. 52/2019
  O.U.G. nr.107/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. 2 alin. (2) lit. b)


Joi, 09 februarie 2023, 11:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.