LEGE nr.217 din 17 noiembrie 2016
privind diminuarea risipei alimentare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.217 din 17 noiembrie 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 851/2015
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 934/21 noi. 2016
Republicare: M.Of. nr. 103/11 feb. 2019
  M.Of. nr. 418/8 mai. 2024
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.957/2016 pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare
Modificată: O.U.G. nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare se suspendă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2017
  L. nr.239/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 se suspendă până la data de 30 iunie 2018.
  L. nr.200/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- modifică art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) partea introductivă și lit. a) - d), art. 3, art. 4 și art. 5; introduce alin. (3) și (4) la art. 1, lit. h) la art. 2 alin. (2), alin. (3) și (4) la art. 2 și art. 31
dispune republicarea
Suspendată: L. nr.200/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepția art. II, care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării
Republicare: M.Of. nr. 103/11 feb. 2019
Modificată: L. nr.131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- modifică art. 4, art. 6 și anexa
  L. nr.49/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă si lit. b) - d), art. 2 alin. (2) lit. e) - g), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) si (3) si modifică anexa: modifică pct. 4, 5 si 6; introduce alin. (11) la art. 1, lit. d1) la art. 2 alin. (2), lit. i) la art. 2 alin. (2), alin. (5) - (10) la art. 2, alin. (4) la art. 3, alin. (11) la art. 5, art. 61si completează anexa: introduce pct. 8 si 9; abrogă pct. 7 din anexă
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 418/8 mai. 2024


Duminică, 14 iulie 2024, 02:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.