ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.80 din 16 noiembrie 2016
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.80 din 16 noiembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.80/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 122/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.11.2016
Publicare: M.Of. nr. 939/22 noi. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice
- la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență
Modifică: L. nr.47/1994 privind organizarea și functionarea Presedintiei Romaniei
- modifică art. 2 și art. 8 alin. (21) și (2_2); introduce alin. (3) la art. 3, alin. (21) la art. 5 și alin. (23) la art. 8
dispune republicarea
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- prorogă termenul prev. la art. 136 până la data de 1 ianuarie 2018
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică art. 34 alin. (12) și (13); introduce alin. (121) și (131) la art. 34
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- introduce alin. (4) la art. 235
  O.U.G. nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene
- sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane și pentru Programul operațional Capital uman” se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane”
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.80/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. IX și art. X; abrogă art. VI


Marți, 31 ianuarie 2023, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.