ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.82 din 16 noiembrie 2016
pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.82 din 16 noiembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.16/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 123/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.11.2016
Observatii:De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare, care fac referire la activitatea desfășurată de inspectorii sociali, sintagma "domeniul asistenței sociale" se înlocuiește cu sintagma "domeniul protecției sociale".
Publicare: M.Of. nr. 965/29 noi. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- introduce art. 101 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 281 (se aplică de la 1 ianuarie 2017)
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- introduce art. 1001 și art. 1002 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 26 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 35; abrogă art. 36 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- modifică art. 33; abrogă art. 34 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  L. nr.292/2011 LEGEA asistenței sociale
- modifică art. 114 alin. (1) lit. a), art. 116 alin. (1) lit. a)
  O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
- modifică art. 2, art. 5 lit. c) și e), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 6 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (3) lit. c1), e1) și f), art. 8 alin. (5) și (6), art. 12, art. 16 alin. (3) lit. e); abrogă art.16 alin. (2) lit. h) și j)
  L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 32 alin. (1)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: O.U.G. nr.87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (11) si (12) la art. 3
  L. nr.271/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 87/2021


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 05:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.