ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.83 din 16 noiembrie 2016
privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.83 din 16 noiembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.205/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 128/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.11.2016
Publicare: M.Of. nr. 964/29 noi. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- introduce alin. (154) la art. 7
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 1 alin. (9), art. 1 alin. (10) lit. b) și f), art. 2, art. 3, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. a), c)-f), k) și n), art. 10 alin. (3) și (4), art. 111, art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1), art. 29 alin. (2) și (4), art. 30 lit. a), art. 33 alin. (1), art. 37 alin. (2) partea introductivă și lit. a), b) și e)-g), art. 38 alin. (1)-(3), (4) și (5), art. 39 alin. (1) și art. 53 lit. f); introduce lit. b1) și lit. g)-o) la art. 1 alin. (10), art. 51, lit. b1) la art. 7 alin. (2), alin. (3)-(6) la art. 22, art. 251, alin. (21)-(23) la art. 29, lit. a1) la art. 30, alin. (31) și alin. (6) la art. 38 și alin. (3) la art. 39; abrogă art. 23 alin. (2) și art. 40
  L. nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
- modifică art. 4 lit. b) pct. (i), art. 10 alin. (8), art. 13 alin. (6); introduce alin. (11) și (31) la art. 10 și alin. (11)-(13) la art. 11
  O.U.G. nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- introduce art. 129
  O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- introduce alin. (81) la art. 11, alin. (4)-(6) la art. 12 și art. 121
  L. nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul prevăzut de art. III până la data de 1 ianuarie 2018
  O.U.G. nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. VII alin. (1) lit. a) și c) și art. XII alin. (1); introduce alin. (6) la art. XII; abrogă art. XI alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. I pct. 2, pct. 4, pct. 5, pct. 8, pct. 9, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 14, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct. 22, pct. 24, pct. 30, pct. 31, pct. 32, pct. 33 si pct. 35, pct. 36, art. II, art. III, art. V partea introductivă, art. V pct. 3, art. VII alin. (1) si alin. (2) partea introductivă, titlul cap. IV, art. X alin. (4) si art. XIII alin. (1); introduce pct. 241 la art. I, pct. 251 la art. I, pct. 351 la art. I, pct. 39 la art. I, un nou punct la art. V înaintea pct. 1 si art. XIV1; abrogă art. I pct. 23, art. V pct. 2, art. VIII pct. 3 si art. XVIII
Modificată: O.U.G. nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
- abrogă art. XI si XII
  L. nr.239/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă si abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. X alin. (4)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.107/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. XIV1


Marți, 30 mai 2023, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.