ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.84 din 16 noiembrie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.84 din 16 noiembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.82/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 133/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, cu excepția pct. 15-27 care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile art. II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 18-25, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.
Publicare: M.Of. nr. 977/6 dec. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- introduce alin. (10)-(17) la art. 51 și alin. (4) la art. 57; abrogă art. 52
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. h), art. 4 și art. 9
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 54, art. 92 alin. (5), (6) și (8), art. 103 alin. (1), art. 163 alin. (11), art. 165 alin. (3) lit. b), art. 213 alin. (13), art. 220 alin. (21) și (4), art. 229, art. 236 alin. (4) și (7), art. 257 alin. (2), art. 272 alin. (1)-(5), art. 286 lit. i) și art. 306 alin. (3); introduce alin. (51) la art. 92, alin. (111)-(1112) la art. 163, alin. (9) și (10) la art. 169, alin. (6) la art. 235, lit. n)-ș) la art. 286, art. 2911, 2912, alin. (6) și (7) la art. 303 și art. 3061; abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) lit. l), art. 291 alin. (5) și art. 306 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 7 pct. 39, art. 11 alin. (6)-(9), art. 22 alin. (1), art. 25 alin. (4) lit. e), art. 48 alin. (5), art. 81 alin. (1), art. 132, art. 305 alin. (5), art. 316 alin. (11) lit. g), art. 316 alin. (12) lit. a), art. 317 alin. (1), (2), (8), (10) și (11), art. 325 alin. (3), art. 456 alin. (5) partea introductivă și lit. b), art. 464 alin. (5) partea introductivă și lit. b) și art. 469 alin. (5); introduce alin. (51) și (52) la art. 16, alin. (9) la art. 25, lit. h) și i) la art. 28 alin. (3), alin. (51) și (52) la art. 48, lit. o1) la art. 62, alin. (41) la art. 68, lit. t) la art. 142, alin. (91) la art. 146, alin. (31) la art. 147, alin. (71) la art. 168, alin. (31) și (32) la art. 169, alin. (9) la art. 190, alin. (21) la art. 191, alin. (71) la art. 199, alin. (21) la art. 200, alin. (7) la art. 207, alin. (21) la art. 208, alin. (5) la art. 214, alin. (21) la art. 215, lit. f) la art. 268 alin. (9), alin. (51) la art. 305, art. 3151 și lit. f) la art. 325 alin. (1); abrogă art. 22 alin. (11), art. 316 alin. (11) lit. b) și art. 329; suspendă aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 2019.
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
- modifică art. II pct.11 și pct. 13


Marți, 21 mai 2024, 04:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.