ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 8 decembrie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.96 din 8 decembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.307/2021 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 12/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I și art. II ale prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile art. I pct. 17 și 18 se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile art. IV se aplică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepție, prevederile art. IV pct. 3 din prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu anul financiar 2017. Prevederile art. V se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Publicare: M.Of. nr. 1009/15 dec. 2016
Rectificare: M.Of. nr. 1027/21 dec. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
- abrogă art. 14 alin. (3) începând cu anul financiar 2017
  O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
- modifică art. 23 alin. (9), art. 24 și art. 37; introduce art. 211; abrogă art. 39, 40 și art. 45 alin. (3); la art. 22, art. 23 alin. (4) și (5), art. 31 alin. (4) și anexa nr. 6, sintagma „Autoritatea Națională pentru Calificări” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- modifică art. 4 alin. (1)
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 17 alin. (3) și art. 34 alin. (2); introduce alin. (51) la art. 29 și alin. (4) și (5) la art. 34
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- modifică art. 49 alin. (1), (2) și (4), art. 150 alin. (1) și (6), art. 166 alin. (2), art. 219 alin. (1) lit. a), art. 221 alin. (2), art. 241 alin. (4), art. 242 alin. (7), art. 254 alin. (14), art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1) și (3) , art. 301 alin. (5), art 340 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b)-d) și art. 361 alin. (5); introduce alin. (7) la art. 150, alin. (11) la art. 192, alin. (6) la art. 294 și art. 3401; abrogă art. 241 alin. (5)
  O.U.G. nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației (abrogata prin O.U.G. nr.66/2017)
- introduce lit. f)-h) la art. 2 alin. (1)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 1027/21 dec. 2016
Modificată: O.U.G. nr.54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- modifică art. VIII alin. (3)
  O.U.G. nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
- abrogă art. VI
  L. nr.100/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- modifică art. VIII alin. (3)
Aprobată: L. nr.307/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății


Marți, 31 ianuarie 2023, 00:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.