NORMĂ nr.7 din 3 aprilie 2017
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.7 din 3 aprilie 2017
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 248/11 apr. 2017
Functie activa:
Abrogă: H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
totodata, abrogă:
H. nr.2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea și completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Functie pasiva:
Modificat : N. nr.9/2019 NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private
  N. nr.30/2020 NORMĂ pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale ale entitătilor din sistemul de pensii private
  N. nr.19/2021 NORMĂ privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor private


Sâmbătă, 15 iunie 2024, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.